Kinderopvang

Kinderen en werken: het blijft een uitdagende combinatie. Ook in België. Maar gelukkig zijn er tal van opvangmogelijkheden beschikbaar.

Wees er snel bij

De vraag naar kinderopvang is groot in België. Ga daarom al voor de geboorte op zoek naar geschikte opvang. Alle kinderopvangdiensten of particulieren moeten zich melden bij Kind en Gezin, de Vlaamse openbare dienst voor hulp en advies over het welzijn van kinderen.

Controle door de overheid

Een erkend en gesubsidieerd opvanginitiatief wordt door Kind en Gezin gecontroleerd: er wordt nagegaan of de kinderen in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving terechtkomen en of de gebouwen en de inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten.

Binnen de erkende opvanginitiatieven met een ‘attest van toezicht’ van Kind en Gezin onderscheiden we drie mogelijkheden:

Optie 1: een aangesloten onthaalouder

Een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst voor opvanggezinnen vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt en bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt de ouders met de onthaalouders in contact.

De werking van de dienst voldoet aan wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind en Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met uw inkomen. Een aangesloten onthaalouder mag nooit meer dan acht kinderen gelijktijdig opvangen.

Optie2: een zelfstandig onthaalouder

Een zelfstandige onthaalouder vangt kinderen bij hem of haar thuis op. Heeft de onthaalouder een attest van toezicht van Kind en Gezin, dan voldoet de opvang aan de wettelijke voorwaarden. De onthaalouder bepaalt zelf de prijs van de opvang. U moet rechtstreeks contact opnemen met de onthaalouder.

Een zelfstandige onthaalouder mag nooit meer dan zeven kinderen gelijktijdig opvangen (vanaf 0 jaar tot en met de lagere school).

Optie 3: een erkend kinderdagverblijf

Een erkend kinderdagverblijf vangt kinderen in groepsverband op in speciaal ingerichte lokalen. De begeleiders zijn opgeleid en aangezien het kinderdagverblijf erkend is door Kind en Gezin, betekent dit dat de opvang voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met uw inkomen.

De kleinste erkende kinderdagverblijven bieden plaats voor 23 kinderen, de grootste voor meer dan 100 kinderen.