Altijd de beste bescherming

Een ongeluk is snel gebeurd. Zo kan het zijn dat u, per ongeluk, schade berokkent aan derden en voor de rechtbank moet verschijnen. Met een goede rechtsbijstandverzekering kan u in dat geval op beide oren slapen.

Juridische hulp

Een rechtsbijstandverzekering komt tussenbeide in eventuele gerechtskosten, erelonen en/of vergoedingen voor specialisten en deskundigen. U krijgt de nodige juridische hulp en wordt indien nodig bijgestaan door specialisten die uw zaak verdedigen.

Grensoverschrijdend recht

Dit is met name belangrijk wanneer het gaat over grensoverschrijdend recht. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsrecht, fiscaalrecht en niet te vergeten de verkeerswetgeving.