Ziektekostenverzekering in België

Een ziektekostenverzekering is verplicht in België en de basisdekking wordt doorgaans door het nationale sociale zekerheidssysteem verzorgd. Wat moet u weten?

Bijdragen aan de sociale zekerheid

Contributies worden zowel door werkgevers als werknemers betaald en de meeste vormen van sociale steun (werkloosheidsuitkering, ouderdomspensioen, zwangerschapsuitkeringen, …) worden betaald met deze bijdragen.

Uitzondering voor niet-inwoners

Buitenlanders die in België gaan wonen zonder te werken, zoals gepensioneerden en ‘inactieve’ rijken, moeten voor het verkrijgen van een verblijfvergunning bewijzen dat ze zijn aangesloten bij een ziektekostenverzekering. Er zijn speciale verzekeringsplannen voor emigranten en personen die regelmatig reizen. Heeft u bovendien een belastingstatuut van niet-inwoner, dan bent u misschien niet verplicht om bij te dragen aan de sociale zekerheid. Ga dat zeker na.

Verschillende ziekenfondsen

Alle werknemers en zelfstandigen in België leveren een bijdrage aan een ziekenfonds. Er zijn verschillende ziekenfondsen, historisch gegroeid vanuit verschillende godsdienstige en politieke overtuigingen, zoals de socialistische, christelijke en liberale ziekenfondsen. Daarnaast zijn er ook onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen. Alle fondsen vragen dezelfde basiscontributie en betalen dezelfde uitkeringen, maar bij sommige ziekenfondsen moet u langer wachten op uw geld. De meeste ziekenfondsen zijn voor iedereen toegankelijk.

Rechtstreekse bijdrage via de werkgever

De contributies aan het ziekenfonds worden rechtstreeks door uw werkgever gedaan aan het door uw gekozen fonds. Deze bedragen 7,35 procent van uw brutosalaris, waarvan 3,55 procent wordt ingehouden op uw loon en de overgebleven 3,8 procent bijgedragen wordt door uw werkgever.

Sociale zekerheidsbetalingen als zelfstandige

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan betaalt u per kwartaal zelf de volledige 7,35 procent. Op deze manier zijn automatisch u afhankelijke familieleden gedekt, inclusief uw echtgenoot/echtgenote, indien hij/zij geen eigen dekking heeft.

Hoe worden uw ziektekosten vergoed?

Voor de meeste medische diensten, moet u eerst de rekening betalen en overhandigt u nadien het getuigschrift voor de verstrekte hulp (de kwitantie) aan uw ziekenfonds om de vergoeding te krijgen. Deze vergoedingen zijn doorgaans lager dan de gedane kosten en de meeste Belgen hebben een aanvullende ziektekostenverzekering. Ook werkgevers zorgen vaak voor aanvullende ziektekostenverzekeringen, of u kunt (zeker als zelfstandige) een bijkomende individuele dekking voorzien.