Uw voertuig verkopen in België

Heeft u een koper gevonden voor uw wagen of een ander voertuig. Zorg er dan voor dat u alle wettelijk af te leveren documenten aan de koper bezorgt. En vermijd onaangename verrassingen wat de betaling betreft.

Af te leveren documenten

De volgende documenten moet u aan de koper bezorgen:

  • aanvraag voor inschrijving (AVI) verkregen bij de keuring (roze kaart)
  • het door de keuring afgeleverde keuringsbewijs (groene fiche)
  • verkoopfactuur
  • gelijkvormigheidsattest van het voertuig (grijze kaart)
  • (indien van toepassing) het attest met betrekking tot de LPG-installatie
  • Onderhoudsboekje

Voor auto’s ouder dan vier jaar, is ook een keuring voor verkoop verplicht. Deze keuring is twee manden geldig. Binnen die tijd moet de wagen verkocht zijn.

Hoe regelt u de betaling?

Sta het voertuig pas af nadat de koper de hele som heeft betaald. Vermijd contant geld en aanvaard geen vreemde valuta. Vraag liever om te betalen met een betaalcheque of 'bankcheque'.

Betaalcheque? In tegenstelling tot een cheque met bankkaartgarantie haalt de bank het bedrag van de cheque van de rekening van de koper af en stort dit op een interne rekening om u het vermelde bedrag te kunnen garanderen. Contacteer het bankfiliaal van de koper om u ervan te vergewissen dat het om een authentiek document gaat en vraag naar de identiteitskaart van de koper.

Model van verkoopfactuur bij Keur’s Adviesgroep

Bij Keur’s Adviesgroep kunt u gratis een model van een verkoopfactuur afhalen. Let wel: de vermelding ‘verkocht in de door de koper gekend staat’ ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheden. De koper kan zich tegen u keren in geval van verborgen gebreken.