Koop uw eigen woning in België

In België is een eigen huis nog betaalbaar. Zeker voor Nederlanders die veel hogere vastgoedprijzen gewend zijn. Wij, van Keur’s Adviesgroep, geven u alvast een overzicht van de extra kosten.

Verkoopovereenkomst

Zodra u het met de koper eens bent over de prijs, in een onderhandse akte (compromis) of voor de notaris, is er sprake van een verkoopovereenkomst en is de verkoop definitief, tenzij er in het compromis opschortende voorwaarden voorzien werden, zoals de toekenning van een hypothecaire lening. We raden u ten zeerste aan deze te laten opnemen in de overeenkomst.

Registratierechten

Bij de aankoop van onroerend goed in België betaalt u registratierechten. Deze bedragen 10 procent in Vlaanderen, en 12,5 procent in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rekenvoorbeeld: als u in Vlaanderen een woning van 200.000 euro koopt, betaalt u in principe 20.000 euro registratierechten als u geen belastingvermindering of abattement geniet. Dit is een vermindering van de heffingsgrondslag.

Bij de aankoop van een bescheiden woning of een bouwgrond voor een bescheiden woning (met een kadastraal inkomen van minder dan 745 euro) heeft u in Vlaanderen en Wallonië recht op een verlaagd registratietarief. Dit ‘klein beschrijf’ bedraagt 5 procent in Vlaanderen en 6 procent in Wallonië.

Opstellen van notariële akte

Als de aankoop bij onderhandse akte (compromis) wordt gesloten, moeten koper en verkoper de aankoop binnen vier maanden laten registreren en de rechten betalen. Dat gebeurt in het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Op het niet respecteren van deze termijn staat een boete. Let wel: u hoeft het compromis niet te laten registeren als er binnen vier maanden na de ondertekening een authentieke of notariële akte wordt opgesteld.

Belastingverlaging in Vlaanderen

De drie gewesten zijn bevoegd voor de registratierechten op de aankoop van een onroerend goed. Zij kunnen een eigen wetgeving invoeren. Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben dat al gedaan. Als u als natuurlijke persoon in Vlaanderen een woning of bouwgrond aankoopt voor uw hoofdverblijfplaats, krijgt u een belastingverlaging in de vorm van een abattement (vermindering van de heffingsgrondslag). Op de eerste schijf van 15.000 euro van de aankoopsom betaalt u geen registratierecht. Naargelang het schrijfgeld, bedraagt uw belastingvoordeel 1.500 euro of 750 euro.

Belastingverlaging in Brussel

Als natuurlijke persoon geniet u bij de aankoop van uw hoofdverblijfplaats een abattement van 6o.ooo euro. U betaalt geen registratierecht op de eerste 6o.ooo euro van de aankoopsom. Het abattement bedraagt 75.000 euro als de aangekochte woning binnen een ‘ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie’ (RVOHS) ligt. Raadpleeg daarvoor de stedenbouwkundige dienst van de gemeenste. Naargelang de ligging van het pand, bedraagt uw belastingvoordeel 7.500 euro of 9.375 euro.